Game and site by David Newton, 2007-2015
 NameHealthInstrumentsProgress
O100
0.92%
ODIN100
0.92%
Olusiokakka201
1.69%
online220
1.48%
OOPc431
3.31%
OPd100
0.92%
orange321
2.04%
ormax320413
18.66%
osman100
0.92%
Otis300
1.48%
OUAC300
1.69%
Ovni20576
24.86%
Ovni5213
7.18%
Ovni4418920
68.31%